Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Έως 31/12/2011 οι αιτήσεις εξαίρεσης κατεδάφισης αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.


Μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ανάπτυξης για την έκδοση του σχετικού δικαιολογητικού.
Τα παραπάνω προβλέπονται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 306657 των υφυπουργών Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, Ν. Σιφουνάκη, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Αποστολάκη, η οποία υπεγράφη στις 27 Δεκεμβρίου 2010 και αφορά την «Τροποποίηση της αριθμ. 244203/16−1−2006 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26−1−2006 όπως διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/9−2−2006) περί «Καθορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ η τροποποίηση έχει ως ακολούθως: «Το εδάφιο 7 της παραγράφου Β «Διαδικασίες» του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής: «7. Για την ένταξη της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της, υποβάλλεται αίτηση από τον φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ανάπτυξης για την έκδοση του δικαιολογητικού 3 της ανωτέρω παραγράφου Α, το αργότερο μέχρι 31.12.2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά 1 και 2 της ανωτέρω παραγράφου Α.».
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2191/Β/31-12-2010 και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευση. Για το πλήρες κείμενό της, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates