Τετάρτη 6 Μαΐου 2009

«Πράσινο φως» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για εξισωτικές αποζημιώσεις του 2009

Έως τις 15 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την εξισωτική αποζημίωση έτους 2009, στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, ταυτόχρονα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές, σύμφωνα με το Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Για το Μέτρο 211 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 120 εκατ. Ευρώ και για το Μέτρο 212 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 50 εκατ. Ευρώ. Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Νέοι Δικαιούχοι
Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των Ορεινών, Μειονεκτικών και με Ειδικά Προβλήματα περιοχών.
Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 20 στρέμματα, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.
Παλαιοί Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 679/08-03-2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates