Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου 2010 και εντός του μηνός Ιουνίου 2011.


ΘΕΜΑ: «Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας»

Σας γνωρίζουμε ότι, ο ΟΓΑ θα δεχτεί πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Β΄εξαμήνου 2010 και εντός του μηνός Ιουνίου 2011, χωρίς αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών αλλά με τις τιμές που ίσχυαν στις 31-05-2011 (σχετική η αριθ.638 /30-05-2011 απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ).
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί, μέχρι και τη Δευτέρα 20-06-2011. Μετά την ημερομηνία αυτή θα μπορούν να τις πληρώσουν μόνο μέσω της ΑΤΕ, με την προσκόμιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).
Για το πληρωτέο ποσό θα συμβουλεύεστε τους Πίνακες Υπόχρεων καταβολής
ασφαλιστικής εισφοράς Β΄ εξαμήνου 2010.
Διευκρινίζουμε, ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και δεν κατέβαλαν τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές τους μέχρι 31-05-2011, δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματος της ρύθμισης, αλλά μπορούν κατά τα ανωτέρω να τις καταβάλουν (τρέχουσα εισφορά και δόση) εντός του μηνός Ιουνίου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους ότι είναι προτιμότερο να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με την ειδοποίηση που τους έχει σταλεί, μέχρι 20-06-2011 και μάλιστα όσο το δυνατόν ενωρίτερα, για να αποφευχθούν λάθη και καθυστερήσεις στην ενημέρωση της μερίδας τους.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποφύγουν να πληρώσουν τις εισφορές τους μετά τις 20-06-2011, επειδή δεν θα υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια επεξεργασίας των πληρωμών αυτών και σχετικής ενημέρωσης των μερίδων, με αποτέλεσμα στις επόμενες ειδοποιήσεις καταβολής εισφοράς να αναφέρονται λανθασμένα
ποσά εισφορών.
Τα ανωτέρω περί μη αναπροσαρμογής των οφειλών κατά το μήνα Ιούνιο 2011, ισχύουν και για τις εισφορές των υπόχρεων εργοδοτών (Ν. 3232/2004), οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους (σύνολο ή μέρος) και μετά τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής, με το ειδικό ειδοποιητήριο που τους αποστέλλεται από τον ΟΓΑ (ΑΤΕ ΚΜΠ 640).

Ο Διοικητής του ΟΓΑ
Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας

ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates