Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης ΟΓΑ


ΘΕΜΑ: «Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας»

Σας γνωρίζουμε, ότι λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της τελευταίας περιόδου
ο ΟΓΑ θα δεχτεί πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και
εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2010, χωρίς αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών
αλλά με τις τιμές που ίσχυαν στις 30-11-2010 (σχετική η αριθ. 1351/26-11-2010
απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ).
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με τις
ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί, μέχρι και τη Δευτέρα 20-12-2010. Μετά την
ημερομηνία αυτή θα μπορούν να τις πληρώσουν μόνο μέσω της ΑΤΕ, με την προσκόμιση
του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).
Για το πληρωτέο ποσό θα συμβουλεύεστε τους Πίνακες Υπόχρεων καταβολής
ασφαλιστικής εισφοράς Α΄ εξαμήνου 2010.
Διευκρινίζουμε, ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και δεν
κατέβαλαν τις ανάλογες εισφορές τους μέχρι 30-11-2010, δεν έχουν εκπέσει του
δικαιώματος της ρύθμισης, αλλά μπορούν επίσης να τις καταβάλουν (τρέχουσα εισφορά
και δόση) σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός του μηνός Δεκεμβρίου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους ότι είναι προτιμότερο να πληρώσουν
τις εισφορές τους μέσω ΕΛΤΑ, με την ειδοποίηση που τους έχει σταλεί, μέχρι 20-12-2010
και μάλιστα όσο το δυνατόν ενωρίτερα, για να αποφευχθούν λάθη και καθυστερήσεις
στην ενημέρωση τις μερίδας τους.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποφύγουν να πληρώσουν τις
εισφορές τους μετά τις 20-12-2010, επειδή δεν θα υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια
επεξεργασίας των πληρωμών αυτών και σχετικής ενημέρωσης των μερίδων, με
αποτέλεσμα στις επόμενες ειδοποιήσεις καταβολής εισφοράς, αλλά και στις βεβαιώσεις για
φορολογική χρήση, να αναφέρονται λανθασμένα ποσά εισφορών.
Τα ανωτέρω περί μη αναπροσαρμογής των οφειλών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2010,
ισχύουν και για τις εισφορές των υπόχρεων εργοδοτών (Ν. 3232/2004), οι οποίοι, όπως
γνωρίζετε, μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους (σύνολο ή μέρος) και μετά τη ληκτική
ημερομηνία πληρωμής, με το ειδικό ειδοποιητήριο που τους αποστέλλεται από τον ΟΓΑ
(ΑΤΕ ΚΜΠ 640).
Ο Διοικητής του ΟΓΑ
Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας

ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates