Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤΕΕ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την 14η Μαρτίου 2013 διεξήχθη ημερίδα για τη φορολόγηση του «Γεωργικού Εισοδήματος», την οποία συνδιοργάνωσαν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α), με εισηγητές τους κ.κ.: α) καθηγητή Μάμαλη Σπύρο (Πρόεδρο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), β) Γιαννόπουλο Βασίλη, γεωπόνο (Πρόεδρο Π.Ε.Ν.Α.), γ) καθηγητή Τσιμπούκα Κων/νο (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), δ) Παναγόπουλο Πάνο, διδάκτορα του Πανεπ. Σορβόννης και με συντονιστή τον τ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθηγητή κ. Ναπ. Μαραβέγια, ο οποίος αφού ανέγνωσε στο τέλος της ημερίδας απόσπασμα της συνημμένης εργασίας-παρέμβασης του Δρ. Φώτη Βακάκη, κατέληξε στη γενική παρατήρηση, «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος».

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει φορολογητέα ύλη και αντίστοιχη σημαντική φοροδοτική ικανότητα σε ορισμένους κλάδους, και σε συγκεκριμένες βιώσιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Γ.Ε.).

Με βάση τις εισηγήσεις, τις παρεμβάσεις και τον διεξαχθέντα διάλογο, προέκυψε το ακόλουθο πόρισμα:

1) Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (ήδη από το 2011), κατόπιν επεξεργασίας τους από τον Δρ. Φωτ. Βακάκη, το καθαρό γεωργικό εισόδημα χωρίς τις επιδοτήσεις φαίνεται πως μάλλον υπερφορολογείται* (46% κατά μέσο όρο), και με 10% κ.μ.ο. από το πρώτο ευρώ, εάν προστεθούν οι επιδοτήσεις.

 

2) Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν φοροδοτική ικανότητα μπορούν εύκολα να εντοπισθούν, και από τα αποτελέσματα των υφιστάμενων διαδικασιών φορολόγησης (Ν. 2238/1994) και ιδίως στη βάση της συνημμένης εξατομικευμένης εξωλογιστικής μεθόδου των 5 καθηγητών γεωργικής λογιστικής των 5 ανωτάτων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δηλαδή όλων).

3) Λόγω αδυναμίας προσδιορισμού των αποσβέσεων του φυτικού, του ζωικού και του παγίου κεφαλαίου με την μη προσαρμόσιμη στις Γ.Ε. επιχειρούμενη τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων, οι αποσβέσεις θα αποτελέσουν μέρος του φορολογητέου καθαρού γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή εφόσον π.χ. στις βερικοκιές το κόστος παραγωγής αποτελείται κατά 35% και πλέον από την απόσβεση του φυτικού κεφαλαίου, και αντί το ποσοστό αυτό του κόστους να αφαιρείται ως έξοδο, αντίθετα φορολογείται, ποιος νουνεχής αγρότης θα οδηγηθεί στην απόφαση να φυτέψει βερικοκιές; Επίσης, η φορολόγηση με 13% του καθαρού γεωργικού εισοδήματος (όχι του κέρδους) από το πρώτο μάλιστα ευρώ, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει καθαρό γεωργικό εισόδημα που αποτελείται κατά 80% και πλέον από τεκμαρτά ημερομίσθια, είναι και αυτό το ίδιο άδικό, αντισυνταγματικό (λόγω εξόφθαλμα άνισης μεταχείρισης των αγροτών σε σχέση με τους ευνοούμενους από τον ίδιο νόμο μισθωτούς και ημερομίσθιους), αντιεπιστημονικό και πανευρωπαϊκά πρωτόγνωρο. Όπως πρωτόγνωρη και αντιεπιστημονική είναι και η απένταξη των Γ.Ε. από τις Γεωργικές Επιχειρήσεις και η ένταξή τους στα Ελεύθερα Επαγγέλματα! Οι δε πολύ μεγάλες Γ.Ε. που έχουν ελάχιστα (σχεδόν αποκλειστικά διαχειριστικά), τεκμαρτά ημερομίσθια, με τη μεθόδευση αυτή θα αποφεύγουν το 26% φορολόγησής τους ως προς τα κέρδη και θα πληρώνουν αντ’ αυτού μόνον 13%!

4) Με τη συγκεκριμένη μη προσαρμόσιμη στη γεωργία, μέθοδο τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, που θέλει να θεσμοθετήσει το Υπ. Οικονομικών, η γεωργία δεν αντιμετωπίζεται ως παραγωγικός κλάδος, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνεται υπ’ όψη για το λόγο αυτό αφενός η αναπτυξιακή του, πάνω απ’ όλα διάσταση και αφετέρου να μην αγνοούνται οι άμεσες επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών με αμεσότερη απ’ όλες εκείνη των κτηνοτροφικών προϊόντων, αφού ο οριακός κλάδος της κτηνοτροφίας είναι αυτός που θίγεται καίρια.

5) Ούτε η παρενιαυτοφορία και η εν γένει παραλλακτικότητα στο μέγεθος της παραγωγής με τους περίεργους πολύ συχνά κύκλους των καλλιεργητικών περιόδων αντιμετωπίζονται με την μεθόδευση του Υπ. Οικονομικών. Αντίθετα, θα οδηγήσει΄σε λάθος αποφάσεις συγκομιδής τους παραγωγούς με εποχιακή δραστηριότητα κοντά στην αλλαγή του έτους.

6) Με τη μέθοδο αυτή τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων το φορολογητέο κατ’ έτος γεωργικό εισόδημα δεν κατανέμεται στα μέλη της οικογένειας, ή στα μέλη των ομαδικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με τις εισροές του καθ’ ενός σε εργασία και σε μέσα παραγωγής.

7) Εφόσον το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα φορολογείται, δεν νοείται να ξαναφορολογηθεί η κατοχή συντελεστών παραγωγής που δημιουργούν το εισόδημα (έδαφος, γεωργοκτηνοτροφικές αποθήκες, κλπ).

8) Η αποεπένδυση στην ελληνική γεωργία θα ενταθεί, λόγω της φορολόγησης των αποσβέσεων!!!

9) Η φοροαποφυγή των ετεροεπαγγελματιών/«αγροτών» που θα συνεχίσουν και στο μέλλον να διακινούν την παραγωγή τους χωρίς παραστατικά, (τα οποία και δεν δικαιούνται), δημιουργεί σωρεία προβλημάτων που συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

10) Απορίας άξια είναι και η στάση του εκπροσώπου της Commission στην τρόϊκα, αφού η οσημέραι θεσμοθετούμενη μεθόδευση φορολόγησης του καθαρού γεωργικού εισοδήματος (που με τον τρόπο που υπολογίζεται ούτε καθαρό είναι), δεν είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά επιστημονικά καθιερωμένα, αλλά ούτε και με το υφ’ ας συνθήκας κατά κόρον διακηρυχθέν από την Ε.Ε. «Food Security» συνάδει.Προτείνεται :Α) O εντοπισμός των με φοροδοτική ικανότητα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, που πιθανόν να χρειασθεί να ανατεθεί σε μελετητή.

Β) Η διαφοροποίηση της μεθόδευσης φορολόγησης των Γ.Ε., ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα.

α) Για τις μικρής φοροδοτικής ικανότητας Γ.Ε. να συνεχισθεί το υφιστάμενο καθεστώς του νόμου 2238/1994.

β) Για τις πιο μεγάλης φοροδοτικής ικανότητας, η συνημμένη υψηλής ακριβείας μέθοδος των 5 παραπάνω πανεπιστημιακών.

γ) Οι πολύ μεγάλης φοροδοτικής ικανότητας Γ.Ε. να τηρούν βιβλία 3ης κατηγορίας με τακτικούς ελέγχους, αλλά παράλληλα οι υπηρεσίες να εφαρμόζουν δειγματοληπτικά και την αμέσως παραπάνω, εξωλογιστική με εξατομικευμένα στοιχεία μέθοδο των 5 πανεπιστημιακών, που θα αποδειχθεί τελικά, για τα γεωργικά εισοδήματα η ακριβέστερη και τουλάχιστον πολύ χρήσιμη, στο να αποφεύγεται η εξόφθαλμη φοροδιαφυγή και διαφθορά!

Γ) Στις παραπάνω β) και γ) ειδικές κατηγορίες Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.), να δοθεί ή δυνατότητα επιλογής φορολόγησής τους με τη χρήση βιβλίων εσόδων-εξόδων, τα οποία όμως θα τηρούνται σε Κέντρα Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων, η λειτουργία των οποίων μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το επόμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα Κέντρα αυτά πρέπει να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό (ώστε να γίνεται ορθά η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εκμεταλλεύσεων, ο υπολογισμός των αποσβέσεων κ.ο.κ.), και τα οποία θα μπορούν ταυτόχρονα να δίνουν και οδηγίες οργάνωσης και διαχείρισης (management) στους αρχηγούς των εκμεταλλεύσεων, όπως συμβαίνει σε πολλές από τις χώρες της Ε.Ε.

Δ) Τα όποια έσοδα από τη φορολόγηση του γεωργικού εισοδήματος να αιματοδοτούν την ίδια τη γεωργία με προτεραιότητα στη βελτίωση της άθλιας εγγείου διαρθρώσεώς της, για να μπορούμε να ευελπιστούμε κάποτε σε ανταγωνιστική γεωργία με ουσιαστική φοροδοτική ικανότητα.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates