Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Κατευθυντήρια Οδηγία πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7 σε δημόσια κρίση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ ολοκλήρωσε την εκπόνηση σχεδίου Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές».

Η Κατευθυντήρια Οδηγία περιγράφει το σχήμα πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7, με στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 7 από επιχειρήσεις, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς Διαπίστευσης, τις αρμόδιες αρχές και γενικά όλους αυτούς που εμπλέκονται με το αντικείμενο της παρούσας.

Το σχέδιο της Κατευθυντήριας Οδηγίας τίθεται σε δημόσια κρίση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Τυποποιητικών Εγγράφων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 07.06.2012 έως 06.08.2012 και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.agrocert.gr.

Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αργότερο μέχρι 06.08.2012:


. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
agrocert@otenet.gr
. μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας
Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών
Τμήμα Προδιαγραφών
. μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό: 210-8231438.


ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑ&Τ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates