Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Έως 16 Ιουνίου οι αιτήσεις για δικαιώματα χρήσης αρδευτικού νερού Έως 16 Ιουνίου οι αιτήσεις για δικαιώματα χρήσης αρδευτικού νερού

Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται έως τις 12 Ιουνίου 2012, αντί της 16ης Δεκεμβρίου 2011 που ήταν η αρχική προθεσμία, η δυνατότητα να υποβάλουν οι αγρότες τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις - πηγάδια.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 160143 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2834/Β/15 – 12 – 2011, που τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440) απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» ως ακολούθως: «1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με της διαδικασίες της παρούσας, εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος της.».

Για περισσότερα δείτε:
Το σχετικό ΦΕΚ με την τροποποίηση, σε pdf μορφή, εδώ:

Το ΦΕΚ με την αρχική απόφαση, σε pdf μορφή, εδώ:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates