Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010

Αυξήσεις – φωτιά στο αγροτικό ρεύμα ζητά η τρόικα.


«Ηλεκτροσόκ» περιμένει τους αγρότες από τις αρχές του επομένου έτους, καθώς η ΔΕΗ, υπό την πίεση της τρόικας που ζητάει την εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας, θα προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις των τιμολογίων της.
Το οικιακό ρεύμα θα αυξηθεί κατά 15% - 40%, το αγροτικό ρεύμα κατά 60% και το βιομηχανικό κατά 8%. Αντίθετα, μειώσεις αναμένονται στο εμπορικό ρεύμα, καθώς οι εμπορικές επιχειρήσεις πλήρωναν μέρος του κόστους της κοινωνικής πολιτικής που ασκούσαν μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ οι κυβερνήσεις, αναβάλλοντας την σχετική κοινοτική οδηγία, σύμφωνα με την οποία η τιμή του ρεύματος πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής. Με τα νέα τιμολόγια, ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει 1.550 κιλοβατώρες το τετράμηνο θα έχει επιπλέον ετήσιο κόστος 192 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιπλέον δαπάνη θα περιοριστεί στα 72 ευρώ ετησίως για κάποιες ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, για τους οποίους θα υπάρξει μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο. Η τελική γνωμοδότηση της PAE για το ακριβές ύψος των τιμών θα παραδοθεί στην υπουργό μέσα στον Ιούνιο προκειμένου να έχει το χρονικό περιθώριο να την εγκρίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Στην εισήγησή της προς τη Ρυθμική Αρχή Ενέργειας αναφέρονται σχετικά τα εξής:
- Για τη διαφοροποίηση των τιμολογίων στις κατηγορίες των πελατών που εμπίπτουν στο τιμολόγιο «πολυτέκνων» καθώς και στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» όπως έχει θεσμοθετηθεί, δηλαδή για τετραμηνιαίες καταναλώσεις μέχρι 800 kWh και για την πρώτη κατοικία πελατών χαμηλών εισοδημάτων καθώς και για την κατηγορία αυτών προτείνεται έκπτωση που θα ορίζεται από την πολιτεία επί του αντίστοιχου οικιακού και θα επιβαρύνει τη δαπάνη για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).
- Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νέα οδηγία 2009/72/ΕΚ, η οποία αντικαθιστά την οδηγία 2003/54/ΕΚ, τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την προστασία των τελικών πελατών, και ιδιαίτερα των «ευάλωτων καταναλωτών». Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για την προστασία αυτών των καταναλωτών δεν αντίκεινται στο άνοιγμα της αγοράς, πρέπει όμως να γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα τιμολόγια ρεύματος
Τα νέα προτεινόμενα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τα εξής:
1 Γενικό τιμολόγιο υψηλής τάσης με διακριτή χρέωση ισχύος και διζωνική χρέωση ενέργειας.
2 Γενικό και αγροτικό τιμολόγιο στη μέση τάση με την ίδια διάρθρωση του τιμολογίου της υψηλής τάσης (αλλά διαφορετικές μοναδιαίες χρεώσεις).
3 Οικιακά τιμολόγια με και χωρίς χρονοχρέωση ανάλογα με τις υφιστάμενες μετρητικές διατάξεις των καταναλωτών.
4 Τρία γενικά τιμολόγια επαγγελματικής χρήσης στη χαμηλή τάση - με ενιαία τιμή (δηλ. μια ενεργειακή χρέωση για όλο το έτος που ενσωματώνει και το κόστος ισχύος), με διακριτή χρέωση ισχύος) και ενιαία ενεργειακή χρέωση και με χρονοχρέωση (σύμφωνα με τις μετρητικές διατάξεις των καταναλωτών).
5 Δύο αγροτικά τιμολόγια χαμηλής τάσης - με ενιαία τιμή και με διακριτή χρέωση ισχύος και ενιαία ενεργειακή χρέωση.
6 Τιμολόγιο δημόσιου φωτισμού.
7 Επιλογή αγροτικού διακοπτόμενου τιμολογίου στη μέση και χαμηλή τάση με απαλλαγή από τη χρέωση ισχύος για όσους πελάτες συνάπτουν σύμβαση με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ.

ΠΗΓΗ: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates