Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

<<Αναβλήθηκε έως το 2011 η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων>>

Ενώ, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 21/2004, θα έπρεπε η ηλεκτρονική αναγνώριση όλων των αιγοπροβάτων να είναι υποχρεωτική από 31 Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε πως υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή του μέτρου και το 2010 θα κυκλοφορούν πολλά ζώα που θα έχουν σημανθεί μόνο με συμβατικές μεθόδους. Για το λόγο αυτό αναβάλλεται η πλήρης εφαρμογή του μέτρου έως την 1η Ιανουαρίου του 2011.
Συγκεκριμένα, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 933/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 265, τροποποιεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα μέσα αναγνώρισης των αιγοπροβάτων και το περιεχόμενο των εγγράφων κυκλοφορίας.
Επιπλέον, ο νέος κανονισμός περιέχει σε ειδικό παράρτημα λεπτομέρειες για τα μέσα αναγνώρισης, την τήρηση μητρώου εκμετάλλευσης και τα έγγραφα κυκλοφορίας των ζώων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates