Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Π.Ε.Ο.Π.Π. για τα χρόνια προβλήματα της πτηνοτροφίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 26 Γενάρη 2017 συνήρθε εκτάκτως το Δ/Σ της Π.Ε.Ο.Π.Π. και αποφάσισε :

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, παρεμβάσεις και παραστάσεις της Οργάνωσής μας στα αρμόδια Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών) τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν κρίσιμα, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν ακόμα οξυνθεί.

Όλες οι παρεμβάσεις της οργάνωσής μας εκθέτουν τη κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί της χώρας μας, ειδικότερα όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και εντούτοις συνεχίζουν να εκτρέφουν και να παράγουν κρέας πουλερικών και αυγά, προϊόντα άριστης ποιότητος πλούσια σε υγιεινή πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης με προσιτές τιμές στον έλληνα καταναλωτή που βιώνει και αυτός σήμερα το Γολγοθά της οικονομικής κρίσης.

ΩΣ ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ?

Τα χρόνια προβλήματα της πτηνοτροφίας που έχουν σωρευτεί συνοψίζονται πιο κάτω:

1. Οι παράνομες εισαγωγές και στη συνέχεια οι ελληνοποιήσεις αμφιβόλου ποιότητας κρέατος πουλερικών και αυγών έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και χειροτερεύουν τις συνθήκες άνισου ανταγωνισμού σε βάρος της ελληνικής παραγωγής. Οι εισαγωγές αυτές αποτελούν συχνά εστίες μολύνσεων και εισαγόμενων ασθενειών στα πτηνά μας, ενώ οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και πολλές φορές ευάλωτοι.

Προτείνουμε οι έλεγχοι να ενταθούν και οι ελληνοποιημένες εισαγωγές να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.

2. Τα δάνεια που δόθηκαν στους πτηνοτρόφους παραγωγούς με εγγύηση του δημοσίου το 2006 της υποτιθέμενης γρίπης των πτηνών και το 2007 για τη κρίση της αγοράς των κτηνοτροφικών προϊόντων αποτελούν τροχοπέδη για τη βιωσιμότητα του κλάδου εξαιτίας της αδυναμίας εξόφλησής τους στις σημερινές συνθήκες της πολλαπλής κρίσης. Ειδικά η κρίση της γρίπης των πτηνών προκλήθηκε με αναγνωρισμένη ευθύνη της Πολιτείας μετά από ανακοίνωση ανύπαρκτης εστίας μόλυνσης και προκάλεσε ισχυρό κλονισμό στη παραγωγή που ακόμη δεν έχει συνέλθει εντελώς.

Οι τράπεζες, κυρίως η Πειραιώς που μεταβιβάσθηκαν αυτά τα δάνεια μετά την απορρόφηση της ΑΤΕ από αυτή, αλλά και ορισμένα δάνεια που παρέμειναν στην υπό εκκαθάριση σήμερα ΑΤΕ, πιέζουν και απειλούν ότι θα μεταβιβάσουν τα δάνεια που είναι εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο στις Δ Ο Υ για αναγκαστική είσπραξή τους. Κάτι τέτοιο πρέπει να εμποδιστεί από την Κυβέρνηση γιατί θα αποτελέσουν εμπόδιο για βραχυπρόθεσμη και μακροχρόνια δανειοδότηση των εκμεταλλεύσεων, για κάθε πράξη επένδυσης και για αγορά εφοδίων και για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, απαραίτητη για τη δουλειά μας. Τα διαβήματα μεμονωμένων παραγωγών και οργανώσεών τους για λογικές και βιώσιμες ρυθμίσεις συναντούν απροθυμία από τη πλευρά των τραπεζών που περιορίζονται σε ετήσιες μόνο ρυθμίσεις με περιόδους χάριτος ή μόνο πληρωμή τόκων και μάλιστα με τον όρο να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το νέο καθεστώς για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια δημιουργεί ελπίδες και προσδοκίες στους πτηνοτρόφους παραγωγούς για βιώσιμη και μακροχρόνια ρύθμιση των εγγυημένων ως άνω δανείων, γι’ αυτό προτείνουμε οι σχετικές ρυθμίσεις να αφορούν και τα δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου.

3. Η εξοντωτική για τον αγροτικό κόσμο φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία πλήττει καθοριστικά τους πτηνοτρόφους παραγωγούς και τα αιτήματα θεραπείας των σχετικών προβλημάτων που έχουν προκύψει και έχουν διατυπωθεί σε σειρά διαβημάτων από αγροτικές επαγγελματικές οργανώσεις αφορούν και τους πτηνοτρόφους παραγωγούς.

Οι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές και οι ασφαλιστικές εισφορές που λειτουργούν ως φόροι και η ετήσια προκαταβολή των φόρων δημιουργούν μία σωρευτική επιβάρυνση που είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί από τους πτηνοτρόφους παραγωγούς που πένονται στις σημερινές συνθήκες αγοράς και οικονομικής κρίσης. Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης και στα αγροτικά προϊόντα που αποτελούν εισροές για τη πτηνοτροφία (σιτηρά, πρωτεϊνούχα, φυράματα, υποπροϊόντα) και οι νέοι φορολογικοί συντελεστές στην ενέργεια (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης υγραέριο) οδηγούν σε υπέρμετρη άνοδο των αντίστοιχων συντελεστών παραγωγής και κατ’ επέκταση του κόστους παραγωγής ειδικά για τις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που ως γνωστό είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες και απαιτητικές σε χρήση ζωοτροφών. Ο αυξημένος Φ.Π.Α στις εισροές, κυρίως στις ζωοτροφές, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών καταναλωτή από τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α έχουν ως συνέπεια τη μείωση της ζήτησης και του κύκλου εργασιών των πτηνοτροφικών μονάδων που αποτελούν αιτία μείωσης του εισοδήματος των παραγωγών. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία των οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν μεγάλη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων ζωικής παραγωγής και κατ’ επέκταση πτηνοτροφικών προϊόντων από τα νοικοκυριά. Προτείνουμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και των εισφορών, και τη κλιμάκωση των πληρωμών τους από τους παραγωγούς σε εύλογα χρονικά διαστήματα.

Ο ΕΝΦΙΑ για τα κτίσματα των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι εξαιρετικά άδικος, διότι οι λειτουργικοί χώροι (σταυλισμού, πάχυνσης, ωοτοκίας, αναθρεπτήρια, εκκολαπτήρια, πρώτης επεξεργασίας προϊόντων) και οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες ζωοτροφών, σανού, εφοδίων γενικά, εξοπλισμού και σκευών) είναι εργαλεία δουλειάς. Προκύπτει έτσι μεγάλη φορολογική επιβάρυνση που αυξάνει ευθέως το κόστος παραγωγής διότι οι χώροι αυτοί είναι μεγάλου μεγέθους και χαμηλής αξίας, με συνέπεια την υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

4. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν φέτος στη χώρα μας προκάλεσαν, εκτός από τη μεγάλη μείωση της παραγωγής που παρουσιάζεται και εκτόξευση στα ύψη των δαπανών για τη διαβίωση των πτηνών (καύσιμα, μεταφορικά κτλ) με αποτέλεσμα οι εκτροφές μας να είναι παθητικές.

Γι’ αυτό ζητάμε και οι έλληνες πτηνοτρόφοι αγρότες παραγωγοί να είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης και αποζημίωσης της παραγωγής από τα ανάλογα κονδύλια που παρέχονται σήμερα από την ισχύουσα ΚΑΠ για τους σκοπούς αυτούς.

5. Είναι γνωστή η μεγάλη καθυστέρηση των εξοφλήσεων των προμηθειών αγροτικών προϊόντων από το εμπόριο που συχνά διαρκούν και άνω του έτους. Η νομοθέτηση της έγκαιρης εξόφλησης των παραγωγών αγροτικών προϊόντων από τους εμπόρους, ειδικά από τα σούπερ μάρκετ είναι μεγάλης σημασίας για την ρευστότητα του αγροτικού τομέα και παρακαλούμε για την επίσπευσή της.

Έτσι λοιπόν το Δ/Σ αποφάσισε να σταλεί το υπόμνημα με τα αιτήματά μας στο Πρωθυπουργό της χώρας κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ, στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής, να ξανασταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, στους Τοπικούς Συλλόγους μέλη μας με τη παρότρυνση οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί να συμμετάσχουν σε κάθε είδος αγροκτηνοτροφική κινητοποίηση που γίνεται σήμερα στις περιοχές της χώρας και μαζί με τους άλλους συναδέλφους αγροκτηνοτρόφους και να βροντοφωνάξουν:

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΆΛΛΟ.

Η ελληνική αγροκτηνοτροφική παραγωγή συρρικνώνεται – εγκαταλείπεται.

Οι αγροκτηνοτρόφοι, από τα χρέη που τους ακολουθούν και από τα νέα δυσβάσταχτα φοροεισπραχτικά μέτρα που τους επιβάλλονται θα μείνουν χωρίς σπίτια και εγκαταστάσεις και θα πάρουν των ομματιών τους.

Τα ξένα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα θα κατακλείσουν τις αγορές της χώρας.

Η ακολουθούμενη επιβαλλόμενη αγροκτηνοτροφική πολιτική αν συνεχισθεί είναι εντεταλμένη.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ.

Και οι περίφημες διαπιστώσεις ότι η πρωτογενής παραγωγή θα φέρει την ανάπτυξη να γίνει πραγματικότητα.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ όταν θέλουμε ΜΠΟΡΟΥΜΕ .

Για τη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Π.Ε.Ο.Π.Π.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ζιώγας Απόστολος Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος
                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates