Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Νέο καμπανάκι για εισαγόμενα μολυσμένα εσπεριδοειδή από την Ν. Αφρική

Συστάσεις για πρόληψη εισαγωγών εσπεριδοειδών μολυσμένων με την ασθένεια της Guignardia citricarpa, δηλαδή της «μαύρης κηλίδας», προερχόμενων από την Νότια Αφρική κάνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), επανεπιβεβαιώνοντας τους κινδύνους επιμολύνσεων των ευρωπαϊκών εσπεριδοειδών στα οποία δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη η συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά μπορεί εύκολα να εξαπλωθεί από τα εισαγόμενα φρούτα.

Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, οι οποίες καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, χωρίς καθυστέρηση, μέτρα για να σταματήσουν οι εισαγωγές εσπεριδοειδών από τη Νότια Αφρική στην ΕΕ στην μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση των μαύρων κηλίδων.

Αναλυτικότερα, με επιστολή που έστειλαν προς τον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ Tonio Borg, στις 22 Απριλίου, οι δύο οργανώσεις τον καλούν να αναλάβει δράση για την πρόληψη των εισαγωγών εσπεριδοειδών μολυσμένων με την «μαύρη κηλίδα» που έρχονται από τη Νότια Αφρική το 2014 και να σεβαστούν τις συστάσεις της EFSA, οι οποίες έχουν γίνει από τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Επί του θέματος ο Γενικός Γραμματέας των Copa – Cogeca, κ. Pekka Pesonen, τόνισε «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές εσπεριδοειδών που εισέρχονται στην ΕΕ από τη Νότια Αφρική το Μάρτιο. Αν και αυτή ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να είναι σύμφωνη με την έκθεση EFSA».

Επίσης, έκανε έκκληση να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εισαγωγές εσπεριδοειδών θα υπόκεινται σε πρόσθετα μέτρα ελέγχου και ότι οι εισαγωγές εσπεριδοειδών από ζώνες μολυσμένες με την Guignardia citricarpa θα απαγορευτούν αυτόματα μόλις εντοπιστεί μία έκτη μολυσμένη παρτίδα. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εισαγωγές εσπεριδοειδών, τόσο για την αγορά νωπών προϊόντων όσο και για την μεταποιητική βιομηχανία.

Επεσήμανε ότι χαιρετίζει την καθιέρωση μέτρων σε σταθμούς συσκευασίας για επιθεωρήσεις των φρούτων που προορίζονται για την αγορά νωπών προϊόντων, οι οποίες θα βασίζονται σε λήψη δειγμάτων, στην καταχώριση των επιχειρηματιών και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των παρτίδων. Αυτές οι προτάσεις ενισχύουν τα μέτρα ελέγχου κατά την εισαγωγή της Guignardia citricarpa στην ΕΕ, όπως ορίζεται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ, η οποία στοχεύει στην προστασία των ευρωπαϊκών καλλιεργειών εσπεριδοειδών. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων το 2013 καταδεικνύει ότι οι αρμόδιες αρχές της Νότιας Αφρικής δεν είναι σε θέση να πραγματοποιούν αποτελεσματικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους. Ως εκ τούτου, οι Copa- Cogeca είναι ιδιαίτερα ανήσυχες ότι το προτεινόμενο σύστημα ελέγχου για μια ακόμη φορά θα αποτύχει να λειτουργήσει σωστά. Οι Copa - Cogeca εκφράζουν επίσης τη λύπη τους καθώς τα φρούτα που προορίζονται για μεταποίηση, η οποία αντιπροσωπεύει το 10 % του συνόλου των εισαγωγών, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των πρόσθετων μέτρων ελέγχου. Πράγματι, η παρέκκλιση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην εισαγωγή και εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία είναι απαράδεκτη βάσει την πλέον πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Ως εκ τούτου, οι Copa- Cogeca καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση για να σταματήσουν οι εισαγωγές εσπεριδοειδών από τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής της ΕΕ για την υγεία των φυτών την επόμενη εβδομάδα. «Θέλουμε μέτρα για το 2014 μετά από τις εισαγωγές που ξεκίνησαν ήδη από το Μάρτιο. Αντιμετωπίσαμε έναν πολύ υψηλό κίνδυνο μόλυνσης την περασμένη σεζόν και δεν μπορούμε να το επαναλάβουμε φέτος», προειδοποίησε ο κ. Pesonen.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates