Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Πτηνοτροφικά δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου


Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια, ύψους έως40.000.000 €, που θα χορηγηθούν σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις και συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011 εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, παρέχεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου.

Πρόκειται για την με αριθμό 2/20592/0025 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1596/Β/ 6 – 7 – 201, σύμφωνα με την οποία:

Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις και συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011, όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2322/1995, εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ως εξής:

Α) Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €40.000.000,00 και το ποσό του δανείου προς κάθε επιχείρηση προσδιορίζεται ως ακολούθως:
για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 ύψους άνω των € 100.000.000,00 σε ποσοστό 4,5% επί αυτού,
για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 ύψους € 10.000.000,00 έως € 100.000.000,00 σε ποσοστό 5% επί αυτού,
για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 ύψους κάτω των € 10.000.000,00 σε ποσοστό 5,5% επί αυτού.

Β) Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για τους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 10.000.000,00 και θα προσδιορίζεται για κάθε πτηνοτρόφο από τον αριθμό των παχυνόμενων κοτόπουλων κρεοπαραγωγής προς € 0,10 ανά κοτόπουλο, καθώς και από τις όρνιθες αναπαραγωγής προς € 1,5 ανά όρνιθα αναπαραγωγής. Ο ακριβής αριθμός των ζώων καθορίζεται από Πιστοποιητικό−Βεβαίωση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη δικαιοδοσία ελέγχου της οποίας υπάγεται έκαστος πτηνοτρόφος. Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της παρεχόμενης εγγυήσεως, καταβάλλεται σε ετήσια βάση προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 1% επί του ανεξόφλητου εγγυημένου ποσού του δανείου. Επιπλέον, λαμβάνονται επαρκείς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα εντός τριμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέζοντας εδώ:


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates