Τρίτη 27 Απριλίου 2010

ΠΑΣΕΓΕΣ: Περιορίζει τις δυνατότητες συμπληρωματικού εισοδήματος για τους αγρότες το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.

Την έντονη αντίδραση της στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξέφρασε η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., γιατί με τις διατάξεις του περιορίζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του εισοδήματος των αγροτών από τις επενδύσεις τους στην πράσινη ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό, επισημαίνει η Συνομοσπονδία, ότι στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε γίνεται καμία αναφορά σε αυτούς.

Αντίθετα, χορηγείται άδεια εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθμών σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται σαν αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με Κ.Υ.Α. που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα η άδεια χορηγείται μόνο για φωτοβολταικούς σταθμούς, για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή.
Είναι προφανές ότι με την αναφερόμενη ρύθμιση, από τη στιγμή που δεν υφίσταται όριο μέχρι ισχύος 100 KW που απαιτεί έκταση 2,5 στρεμμάτων περίπου, όπως έχει προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεν προστατεύεται η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Συνεπώς, η κατά προτεραιότητα εξέταση νέων αιτήσεων κατ' επάγγελμα αγροτών για μονάδες εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 100 KW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, που αναφέρει η μεταβατική διάταξη παρ. 6. του άρθρου 15, παραμένει ανενεργός για τους αγρότες σε σχέση με τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Με δεδομένο ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδώσει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ούτε διαθέτουν δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, αποκλείονται από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτεμάχια γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, σε αντίθεση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Πρόκειται συνεπώς για ρύθμιση η οποία αναστέλλει κάθε δραστηριότητα των αγροτών στον χώρο των ΑΠΕ. Είναι σαφές ότι η διάταξη αυτή εξυπηρετεί σκοπιμότητες μια και αποκλείει τους αγρότες από την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων σε αγροτική γη, έστω και υψηλής παραγωγικότητας.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας "Η τράπουλα είναι δυστυχώς σημαδεμένη".
Η πρόταση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. που είχε έγκαιρα υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της διαβούλευσης ήταν σαφής: Κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας κατ' αποκλειστικότητα από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή σε γη μισθωμένη με μακροχρόνια μίσθωση για μονάδες μέχρι 100 ΚW χωρίς μάλιστα η έγκριση των μονάδων αυτών να απαιτεί καμία υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ή άλλης απόφασης.
«Ζητάμε να τροποποιηθεί άμεσα η δυσμενής αυτή ρύθμιση και επιπλέον να προσδιορισθούν σαφή κριτήρια για τον καθορισμό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας» κατέληξε ο κ. Καραμίχας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates