Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

Ενιαίες Αιτήσεις των γεωργών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Άρτας με καταληκτική ημερομηνία την 9η Μαΐου.

«Οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφάλαιο και των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση με αυτά της Ενιαίας Αίτησης του έτους 2009 έχουν από την 1η Μαρτίου 2010 δυνατότητα να προσέλθουν στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση του έτους 2010», γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Άρτας.
(10/3/2010)
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση, που υπογράφεται από τον Δ/ντή Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Άρτας Κων/νο Γιαννούλα αναφέρονται τα εξής: «Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, στα πλαίσια εφαρμογής του ολοκληρωμένου Συστήματος 2010 και εν όψει της έναρξης συμπλήρωσης και υποβολής από τους γεωργούς της ενιαίας αίτησης για τις άμεσες ενισχύσεις βάσει της έκτασης και του ζωικού κεφαλαίου του Καν.(ΕΚ) 73/1405/2006 κάνει γνωστά τα παρακάτω:
Οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφάλαιο και των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση με αυτά της Ενιαίας Αίτησης του έτους 2009 έχουν από την 1η Μαρτίου 2010 δυνατότητα να προσέλθουν στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση του έτους 2010.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, ο γεωργός ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υποχρεούται να επιδείξει την αστυνομική ταυτότητα και οποιοδήποτε έγγραφο που θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού.
Σε περίπτωση καλλιεργειών σκληρού σίτου ή βαμβακιού υποβάλλονται αποδεικτικά  χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια).
Εφόσον επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την λίστα ελέγχου ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή των σταθερών στοιχείων του γεωργού καθώς και των στοιχείων της εκμετάλλευσης του, οριστικοποιείται η αίτηση λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου μοναδικό σε επίπεδο επικράτειας, εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και υπογράφεται από τον γεωργό ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Το ένα αντίγραφο τηρείται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα παραστατικά που τυχόν υπέβαλε ο γεωργός, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον γεωργό.
Επισημαίνεται ότι αν κατά τη διαδικασία διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων προκύψει η ανάγκη υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών αυτά θα προσκομιστούν σε επόμενη φάση.
Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και την παραλαβή της από τον παραγωγό, οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της αίτησης θα γίνεται αποδεκτή μόνο μετά από την κατάθεση εκ νέου αίτησης στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς υποδοχής εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαΐου 2010, ενώ η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων με ποινή καθυστέρησης ορίζεται η 9η Μαΐου 2010»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates