Σάββατο 25 Απριλίου 2009

<<Έγκριση πρόσληψης 1.270 εποχικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ>>


Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1.270 άτομα, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, ενέκρινε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Έργο των ατόμων που θα προσληφθούν μεταξύ άλλων είναι η παρακολούθηση των φορέων συμπλήρωσης, ψηφιοποίησης και καταχώρησης των ΑΕΕ 2009 σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν ανά φορέα, την οργάνωση και διαδικασία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και την πορεία υλοποίησης και πρόοδο του έργου, όπως επίσης και την ποιότητα των καταχωρημένων δεδομένων κ.λπ και η συμμετοχή με επιτόπιες επισκέψεις στις χαρτογραφικές ενότητες στα πλαίσια ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου που θα περιλαμβάνουν αφενός τη διαπίστωση χρήσης γης και αφετέρου μεταβολής ορίων ενοτήτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι συμβάσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Γεωπόνων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Κτηνιάτρων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διοικητικών-Οικονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Τεχνολόγων Τοπογράφων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διοικητικού Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνικών Ηλεκτρολόγων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργατών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates