Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Ένα 20άρι πάνελ καλύπτει το 70% του κόστους άρδευσης

Πολύτιµο εργαλείο συµπίεσης του κόστους παραγωγής, άρα και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και δη εκείνων µε µεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύµατος προσφέρει το net metering που τίθεται πλέον σε εφαρµογή και στη χώρα µας.

∆ίνεται η δυνατότητα σε αγρότες, κτηνοτρόφους ακόµα και αλιείες να εγκαταστήσουν µικρά φωτοβολταϊκά ισχύος έως 20 KW για αυτοπαραγωγή ενέργειας η οποία θα συµψηφίζεται µε την ενέργεια που καταναλώνουν οι µονάδες τους. Αν η παραγόµενη ενέργεια είναι περισσότερη, τότε ο παραγωγός θα πιστώνεται τη διαφορά χρησιµοποιώντας ως «αποθήκη» το δίκτυο της ∆ΕΗ. Στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώνει µόνο για το υπόλοιπο (καταναλισκόµενη ενέργεια µείον εκείνη που παρήγαγε).

Στην πράξη ένας αγρότης έχει τη δυνατότητα να καλύψει µέσω ιδιοπαραγωγής τουλάχιστον το 70% (ποσοστό που δυνητικά µπορεί να ανέβει έως και 90%) του ρεύµατος που καταναλώνει την αρδευτική περίοδο, µειώνοντας συγχρόνως τα έξοδα για ρεύµα. Προοπτική σίγουρα δελεααστική π.χ. για έναν παραγωγό που καλλιεργεί βαµβάκι ή καλαµπόκι στη Θεσσαλία κι επιβαρύνεται ετησίως µε ένα κόστος ρεύµατος της τάξης των 80 ευρώ/στρέµµα.
Επιπλέον πλεονέκτηµα αποτελεί και το γεγονός ότι ο συµψηφισµός γίνεται σε ετήσια βάση, που σηµαίνεται ότι ένας αγρότης µπορεί να «αποθηκεύει» ενέργεια το καλοκαίρι και να τη χρησιµοποιεί το χειµώνα ή όποια άλλη περίοδο είναι απαραίτητη για τις καλλιεργητικές ανάγκες του.

Όπως πληροφορείται η Agrenda, το αργότερο µέχρι το τέλος του µήνα πρόκειται να εκδοθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα ανοίξει το δρόµο για την κατάθεση των πρώτων αιτήσεων. Θυµίζουµε ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη ισχύς µπορεί να είναι 20 KW ή, αν είναι παραπάνω, δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 50% της συµφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής. «Επιλέξιµος» είναι ολόκληρος ο πρωτογενής τοµέας, δηλαδή ακόµα και πτηνοκτηνοτροφικές µονάδες, θερµοκήπια, ακόµα και αλιευτικά καταφύγια. Επίσης:
Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ µόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα και όχι για την ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι.

Ο διαχειριστής του δικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ) θα εγκαθιστά δύο µετρητές, έναν για την εισερχόµενη ενέργεια και έναν για την ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό. Ο ενεργειακός συµψηφισµός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος του αυτοπαραγωγού από τη ∆ΕΗ η οποία θα εκδίδει και τα σχετικά παραστατικά. Οι συµβάσεις θα έχουν 25ετή διάρκεια.


Απόσβεση επένδυσης στην οκταετία

∆εδοµένου ότι το κόστος ενός φωτοβολταϊκού 20 ΚW «µε το κλειδί στο χέρι» κυµαίνεται σήµερα µεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ , η απόσβεση της επένδυσης –ακόµα και µε τις µειωµένες σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια ταρίφες- µπορεί να γίνει σε 7-8 χρόνια από την εγκατάστασή του. Ήδη από την Τράπεζα Πειραιώς υπάρχει ενδιαφέρον για χρηµατοδότηση η οποία θα αποπληρώνεται µε παρακράτηση ενός µέρους της πίστωσης που θα λαµβάνει ο παραγωγός. Μετά την παρέλευση της οκταετίας ουσιαστικά ο παραγωγός θα καλύπτει χωρίς κόστος τις ανάγκες του σε ρεύµα.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates