Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009

Στήριξη των κατ΄ επάγγελμα αγροτών, με κατώφλι εγγύησης ενισχύσεων τα 200 ευρώ ανά δικαιούχο, προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ


«Η στήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πρέπει να κατευθύνεται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και το κατώφλι εγγύησης των ενισχύσεων πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 200 € ανά δικαιούχο» αναφέρεται στο κείμενο που απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γιάννης Τσιφόρος, προς τον Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστο Αυγουλά, σχετικά με θέσεις και τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των βασικών εθνικών επιλογών του «ελέγχου υγείας» της ΚΑΠ.
Πρόκειται για θέσεις και προτάσεις όπως αποφασίστηκαν ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, στις 8 Ιουλίου. Οι θέσεις αυτές εστάλησαν προς τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε το προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ στις 15 Ιουλίου για το θέμα και συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία :
1. Επιβεβαιώνοντας και προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΣΕΓΕΣ αποφασίστηκε η στήριξη της ΚΑΠ να κατευθύνεται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
2. Το κατώφλι εγγύησης των ενισχύσεων πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 200 € ανά δικαιούχο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, που αναφέρονται στα δικαιώματα του έτους 2008, στην κατηγορία ενισχύσεων μέχρι 200 € περιλαμβάνονται 168.581 δικαιούχοι εκ των οποίων 21.032 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 147.549 μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η συνολική αξία δικαιωμάτων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 18.752.937 €. Από τη συνολική αυτή αξία, ποσό ίσο με 2.442.000 € ανήκει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ το υπόλοιπο των 16.410.000 € ανήκει στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
3. Η περιφερειοποίηση των ενισχύσεων κρίνεται καταρχήν θετική, ως πολιτική και κοινωνική ανάγκη. Εντούτοις, αναμένοντας το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την περίοδο 2013-2020, αλλά και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2013 (η οποία αναμένεται εντός του 2010) η ΠΑΣΕΓΕΣ τάσσεται υπέρ μίας σταδιακής προσέγγισης και ήπιας προσαρμογής των ενισχύσεων, στην κατεύθυνση ενός υβριδικού δυναμικού μοντέλου, μετά από ανάλυση των δεδομένων σε επίπεδο νομού. Η απόφαση αυτή κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί εντός του 2010, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υιοθέτηση του μοντέλου αυτού από το 2011.
4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ τάσσεται θετικά υπέρ της δημιουργίας και εφαρμογής του άρθρου 68 του Καν. 73/2009 με ποσοστό στήριξης ίσο με 6% του εθνικού ανώτατου ορίου ενισχύσεων που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο. Από την εφαρμογή του ποσοστού αυτού κρίνεται απόλυτα αναγκαίο να εξαιρεθούν οι ενισχύσεις των καπνοπαραγωγών. Κρίνεται επίσης σκόπιμο και αναγκαίο να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα προκειμένου να αποφασιστεί η επιμέρους κατανομή της στήριξης του άρθρου 68 σε συγκεκριμένους τομείς, μετά από ανάλυση και επεξεργασία απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 68 από το 2011.
5. Τα ποιοτικά παρακρατήματα του άρθρου 69 του Καν. 1782/2003 προτείνεται να καταργηθούν από το 2010.
6. Τα αδιάθετα υπόλοιπα του Καν. 1782/2003 (74 εκατ. € περίπου) προτείνεται να μεταφερθούν για ενίσχυση του άρθρου 68 του Καν. 73/2009.
7. Οι ενισχύσεις των εσπεριδοειδών προς χυμοποίηση προτείνεται να αποσυνδεθούν πλήρως από το 2010.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates